LT EN


 

Mūsų istorija

„…Ir šoka taip gražiai, kad atsižiūrėti negali, o širdį spaudžia toks gerumas, kad akyse šviesiau ilgam, ilgam…“(iš išeivijos spaudos atsiliepimų po „Suktinio“koncerto Čikagoje).

Seniausias Lietuvoje tautinių šokių kolektyvas  “Suktinis” savo kūrybos pradžią skaičiuoja nuo 1936 metų . Tuometiniame Kauno kultūros klube įsikūrė merginų tautinių šokių ratelis, dabartinis “Suktinio” pradininkas. Per tuos metus kolektyvui vadovavo puikūs choreografai šio žanro entuziastai L.Kukštaitė-Dulinskienė,E.Daukšaitė,L.Duoba, A.Bukauskas,J.Danys,K.Motuza, A.Stirbys, A.Jurgelevičius,V.Maulius, K.Kondratavičius.

1949 m. kolektyvas pirmasis Lietuvoje koncertavo gamtoje Nemuno upeiviams ir panemunių gyventojams.

1954 m.kolektyvas savo jėgomis sukūrė muzikinį spektaklį “Beauštanti aušrelė”. 1962 m. už pasiektus laimėjimus bei aukštą meninį lygį propaguojant lietuvių liaudies meną 1000-jo koncerto proga suteiktas garbingas pavyzdinio liaudies kolektyvo vardas.

Labai reikšmingas kolektyvui buvo 1964-1974 metų laikotarpis, kai vadovavo A.Jurgelevičius.1965 m. “Suktinis” tapo absoliučiai geriausiu Lietuvoje, atsivėrė koncertiniai keliai įdaugelį užsienio šalių, buvo statomos šokių suitos”Buchenvaldo varpai”, “Gandrams parskridus”, “Užgavėnės”.

Nuo 1974 metų iki šiol “Suktinio vadove dirba Laimutė Mintaučkytė-Rekašienė. Bene pirmas Lietuvoje “Suktinis” pradėjo kurti temines koncertines programas, už kurias laimėtos prizinės vietos konkursuose. Pastatyta šokių suita”Getas”, teminės koncertinės programos “Atidarykit vartelius”, “Draugystė- širdžių mūs daina”, “ Mes derliaus vainiką iš šokių supinsim”, “Graži mūsų šeimynėlė”. 1976 metais “Suktinio “ iniciatyva gimė tautinių šokių šventė “Šoki trypki”. Per daugelį metų ši šventė išaugo į tradicinį taptautinį festivalį, kuriame kas antri metai dalyvauja geriausi Lietuvos šokėjai, taip pat suteikiama galimybė pažinti įvairių pasaulio tautų foklorą.Reikšmingas įvykis “Suktiniui” buvo dalyvavimas 1980 metų  Maskvos olimpinių žaidynių atidarymo ceremoniale.1985 metais kolektyvas atstovavo Lietuvos liaudies meną 12-tame  Pasaulio jaunimo ir studentų festivalyje.”Suktinis” yra pastovus respublikinių Dainų ir šokių švenčių, kaimo kapelų varžytuvių “Grok Jurgeli” dalyvis.Kolektyvo tautiniu menu grožėjosi JAV, Bulgarijos, Graikijos,Suomijos, Austrijos, Danijos, Vokietijos, Kroatijos, Italijos,Prancūzijos, Čekijos, Slovakijos, bene visų tuometinės Sovietų sąjungos respublikų žiūrovai.

2009 metais “Suktinis” tapo  respublikinio konkurso “Pora už poros” 1 vietos laimėtojais. 2010 metais – respublikinio vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursinio sambūrio “Iš aplinkui” mažuoju laureatu.

“Suktinis” turi gražias kolektyvo vidaus gyvenimo ir laisvalaikio tradicijas, pagarsėjo etnografinių šokių ir žaidimų vakarai, Naujųjų metų sutiktuvės, Joninių šventės.Daugelis suktiniečių neįsivaizduoja savo gyvenimo be meilės liaudies menui, tautinės kultūros puoselėjimo ir propagavimo.Laikui bėgant keičiantis ekonominėms sąlygoms neturint materialinio finansavimo, iš didelio apie 100 dalyvių būrio liko mažas entuziastų kolektyvas, džiuginantis tautinio meno mylėtojus Lietuvoje ir svečiuose kraštuose tautiniu šokiu ir muzika.Kolektyvo nariai palaiko šiltus draugiškus santykius su buvusiais suktiniečiais, kurie neatsisako paremti visiems brangų “Suktinį”. Per tą  laiką pasikeitė daug kas. Bet juk be istorijos, be praeities nebūtų ir ateities. Ir tegul šis trumpas ekskursas į praeitį būna padėka tiems, kurie prisidėjo ir prisideda prie “Suktinio”išlikimo.