LT EN


 

Šokių grupė

Vardas Pavardė Lankymo metai Vadovai Žanras
Zigmantas 1969-1975 Jurgelevičius, Rekašienė šokėjas
Algimantas Stanionis 1968-1971 Jurgelevičius šokėjas
Algimantas Olencevičius 1976-1981 Rekašienė, Kondratavičius šokėjas
Algimantas Ratautas 1957-1960 Danys šokėjas
Antanas Sajus 1963-1985 Jurgelevičius, K.Kondratavičius šokėjas
Antanas Šalaševičius 1970-1975 Jurgelevičius, Mintaučkytė šokėjas
Artūras Strazdas 1981-1986 Rekašienė, Kondratavičius šokėjas
Artūras Tumas 1999-2001 Rekašienė šokėjas
Audrius Murauskas 1984-1997 L.Rekašienė, K.Kondratavičius šokėjas
Audrius Šarakauskas 1981-1999 Rekašienė, Kondratavičius šokėjas
Audrius Subačius 1985-1995 Rekašienė, Kondratavičius šokėjas
Audrius Zilnys 1977-1983 Rekašienė, Kondratavičius šokėjas
Deimantas Stankevičius 1981-1986 Rekašienė, Kondratavičius šokėjas
Edvardas Varapnickas Danys šokėjas
Eimantas Jaronis 1979-1983 L.Rekašienė, K.Kondratavičius šokėjas
Julius Kielė 1968-1971 Jurgelevičius šokėjas
Juozas Rodaitis 1962-1968 Jurgelevičius šokėjas
Juozas Belickas 1981-1998 L.Rekašienė, K.Kondratavičius šokėjas
Linas Gilys 1980-1983 L.Rekašienė šokėjas
Paulius Šliumpa 1985-1993 Kondratavičius šokėjas
Raimondas Kazlauskas 1958-1961 Danys, Motūza šokėjas
Rimantas Miškinis 1981-1987 L.Rekašienė šokėjas
Rolandas Raudonikis 1974-1987 L.Rekašienė šokėjas
Rolandas Zinkevičius 1982-1986 Rekašienė, Kondratavičius šokėjas
Romualdas Jokubavičius 1964-1970 Jurgelevičius šokėjas
Saulius Patapas 1978-1981 Rekašienė šokėjas
Stanislovas Karasauskas 1949-1952 Daukšaitė, Duoba, Bukauskas šokėjas
Valdas Vaitkevičius 1981-1986 L.Rekašienė, K.Kondratavičius šokėjas
Vidmantas Milius 1979-1987 Rekašienė, Kondratavičius šokėjas
Viktoras Bulotas šokėjas
Vilmantas Rinkūnas 1985-1993 Rekašienė, Kondratavičius šokėjas
Vytautas Jažomskis 1960-1968 Jurgelevičius šokėjas
Zigmas Rimdeika 1957-1975 Danys šokėjas
Zigmantienė 1971-1975 Jurgelevičius, Rekašienė šokėja
Aldona Komisaraitienė 1986-1991 Rekašienė, Kondratavičius šokėja
Aleksandra Vaitkevičiūtė-Šilevienė 1959-1962 Danys šokėja
Asta Užusenytė-Olencevičienė 1975-1981,
1984-1989
Rekašienė, Kondratavičius šokėja
Asta Laurutytė-Juknienė 1988-2000 Rekašienė, Kondratavičius šokėja
Audronė Venteraitienė 1974-1980 Rekašienė šokėja
Birutė Staskevičiūtė -Grigonienė 1959-1963 Danys, Motuza šokėja
Daiva Šeimytė Vitkienė 1979-1991 L.Rekašienė, K.Kondratavičius šokėja
Dalia Savukaitytė 1963-1970 Jurgelevičius šokėja
Dalia Marčiulonienė 1990-1998 L.Rekašienė šokėja
Dalia Drangauskaitė 1962-1975 Jurgelevičius šokėja
Dana Stanevičienė 1971-1975 Jurgelevičius šokėja
Danutė Dainienė 1959-1967 Danys, Motūza, Jurgelevičius šokėja
Danutė Stanislovaitienė 1957-1962 Danys šokėja
Diana Murauskienė 1986-1997 L.Rekašienė, K.Kondratavičius šokėja
Džineta Šablauskienė 1981-1985 Rekašienė, Kondratavičius šokėja
Edita Rinkūnienė 1983-1992 Rekašienė, Kondratavičius šokėja
Eglė Šilingaitė-Čepienė 1988-1995 Rekašienė, Kondratavičius šokėja
Elvyra Rimdeikienė 1958-1968 Jurgelevičius, Motuza šokėja
Erika Kubilienė 1988-2000 Rekašienė, Kondratavičius šokėja
Eugenija Turčinskaitė-Gudauskienė 1978-1982 Maulius, Rekašienė, Kondratavičius šokėja
Gaudenta Antanavičiūtė 1989-1997 L.Rekašienė, K.Kondratavičius šokėja
Gražina Misiūnaitė 1965-1967 Jurgelevičius šokėja
Gražina Baužaitė- Bakštienė 1967-1970 Jurgelevičius šokėja
Ilona Klimantavičienė 1987-1991 Rekašienė, Kondratavičius šokėja
Irena Juknelytė-Surdokienė 1953-1958 Danys šokėja
Irena Stankevičiūtė 1966-1970 Jurgelevičius šokėja
Izolina Stanionienė 1964-1971 Jurgelevičius šokėja
Jolanta Jaronytė Railienė 1978-1984 L.Rekašienė, K.Kondratavičius šokėja
Jūratė Budrytė Pietarienė 1964-1972 Jurgelevičius šokėja
Lilija Bėliūnienė 1969-1975 Jurgelevičius šokėja
Lina Tumienė 1989-2001 Rekašienė šokėja
Lina Povilavičiūtė-Jasulienė 1985-1989 Rekašienė, Kondratavičius šokėja
Lionė Martinėnaitė 1953-1958 Danys šokėja
Lolita Vaitkevičienė 1978-1993 Rekašienė, Kondratavičius šokėja
Loreta Vaičekauskienė 1988-2003 L.Rekašienė, K.Kondratavičius šokėja
Marija Misienė 1974-1979 Rekašienė šokėja
Miglė Bernatonytė 1998-2002 Rekašienė, Kondratavičius šokėja
Neda Mačiūtė-alionienė 1980-1983 Rekašienė, Kondratavičius šokėja
Nijolė Zelionkaitė 1971-1975 Jurgelevičius šokėja
Ramutė Jurkienė 1971-1975 Jurgelevičius šokėja
Rasa Šimkutė-Janušienė 1981-1986 Rekašienė, Kondratavičius šokėja
Reda Vaitkevičiūtė-Lysenkienė 1984-1988 Rekašienė, Kondratavičius šokėja
Regina Gaus 1960-1964 Motūza, Jurgelevičius šokėja
Regina Kalinauskaitė-Meškauskienė 1982-1987 Rekašienė Kondratavičius šokėja
Rimantė Rebikauskaitė-Survilienė 1959-1962 Danys šokėja
Rosita Misevičienė 1986-1999 Rekašienė, Kondratavičius šokėja
Silva Krastinis-Jauniškienė 1963-1969 Jurgelevičius šokėja
Valdona Jūzumaitė-Juozapavičienė 1954-1956 Bukauskas Danys šokėja
Vida Kristinaitienė 1969-1976 Jurgelevičius šokėja
Vida Paškevičiūtė-Česnaitienė 1979-1991 Rekašienė, Kondratavičius šokėja
Vilma Blekerytė-Leonavičienė 1982-1987 Rekašienė, Kondratavičius šokėja,
dainininkė
Violeta Stuogienė 1964-1965 Jurgelevičius šokėja
Virginija Kochanskytė 1969-1971 Jurgelevičius šokėja
Vita Saulytė Barauskienė 1989-1994 L.Rekašienė, K.Kondratavičius šokėja
Vitalija Pupelienė 1974-1980 Maulius, Rekašienė, Kondratavičius šokėja
Zita Umbrasienė 1971-1973 Jurgelevičius šokėja